Sestanki in njihov pomen pri preprečevanju nastajanja problemov.

Veliko podjetij imajo poseben sistem in sicer vsaki novi teden začnejo s sestankom. Na sestanku se lepo dogovorijo kaj je potrebno narediti do konca tedna, kaj mora kdo delati, na kaj moramo biti posebej pozorni, se razčistijo vsi pomembni datumi in potencialni problemi, ki lahko nastanejo.

Sestanki in njihov pomen pri preprečevanju nastajanja problemov.

To je zelo dober pristop, saj tako vsi točno vejo, kaj morajo delati, kaj je potrebno narediti, na koga se lahko obrnejo, če pride do problema in podobno.

Sestanki so tudi zelo dobri v primerih, ko je treba predstaviti kakšno idejo, strategijo, načrt. Je popoln trenutek za predstavitev, saj so vsi ljudje zbrani na enem mestu ter poslušajo in argumentirajo. Zraven se dodajajo novi predlogi in s tem lahko nastane ena zelo močna skupina z dobri motivom in ciljem.

Na sestankih se lahko tudi argumentira, kaj je šlo narobe prej, o problemih, ki jih niso uspeli rešiti, razni konflikti in podobno. To se vse da pokomentirati, pogovoriti in popraviti, da se ne ponovi.

Zato so sestanki zelo pomembni in se uporabljajo zelo pogosto vsepovsod. So dober vir komunikacije za vse udeležence. Vse se da urediti v tisti eni uri kolikor poteka sestanek.

Če pa gre za bolj resne sestanke, z ljudmi izven podjetja ali pa s kakšno osebo, ki je zelo pomembna. V tem primeru moramo priti na sestanek dobro pripravljeni, primerno oblečeni in prepričljivi v naših argumentih. V teh primerih je potrebno goste na sestanku navdušit in prepričat. Taki sestanki po navadi tudi potekajo izven podjetja, v kakšni restavraciji, med kosilom, se pravi poslovna kosila nekje zunaj podjetja. Takrat smo malce sproščeni tako mi kot tisti s katerimi smo na sestanku. Tako je lahko lažje izvesti sestanek in biti prepričljiv v svojih argumentih, saj smo v sproščenem okolju in nismo v nobenih stresnih situacijah. Po koncu poslovnega kosila se lepo pozdravimo in odidemo vsak na svojo stran in se veselimo nadaljnega sodelovanja.…

Preberi več