Katera znanja in spretnosti zahteva telefonski marketing

Za telefonski marketing je značilno, da je vse bolj priljubljena oblika dela. Podjetjem pa tudi sicer prinaša številne koristi. Če si želite delati na takšnem področju, potem so v prvi vrsti zaželeni razgledanost, komunikativnost, imeti pa morate najmanj srednješolsko izobrazbo. Obvladati je treba trgovinsko poslovanje, trgovinsko tehnologijo ter informacijski sistem, prav tako še osnove računalništva in ne nazadnje tudi psihologijo prodaje.

Obenem pa telefonski marketing ves čas zahteva, da se zaposleni izobražujejo oziroma izpolnjujejo svoja znanja. Ker ima prodajalec v klicnih centrih tudi dostop do baze podatkov, je njegova odgovornost še toliko večja.

Interni seminarji za telefonski marketing

Omenili smo, da telefonski marketing od zaposlenih ves čas zahteva izobraževanje oziroma nadgradnjo znanja. Prodajalci se tako na internih seminarjih seznanjajo s prodajnim programom, prav tako s ključi psihološke prodaje, s psihično pripravo na prodajo ter s tehniko motivacije.

Na seminarjih za telefonski marketing se usposabljajo s pripravo na telefonski razgovor, z vajami izboljšujejo svoj glas, trenirajo tehniko spraševanja. V ospredju so prav tako učinkovite predstavitve. Poučijo se tudi o tehnikah zaključevanja pogovora in ne nazadnje tudi kako pripraviti akcijski načrt za osebni razvoj.

Psihofizične sposobnosti prodajalca po telefonu

Za telefonski marketing je treba imeti kar precej dobre psihofizične sposobnosti. Prodajalec po telefonu mora v prvi vrsti imeti povsem jasen govor, komunikacija mora biti dovolj slikovita, da vzbuja pozornost pa tudi radovednost. Govoriti mora povsem naravno, sproščeno in prijazno. Za telefonski marketing narečje ne pride v poštev, razen v primeru, če pogovor poteka s človekom istega narečnega okolja.

Četudi zaposlen v telefonskem marketingu na drugi strani prepozna slabo voljo, mora obvezno ves čas ostati vljuden in prijazen. Sogovorniku se prav tako ne sme segati v besedo, mora ga poslušati, prav tako zaznavati njegove podtone. Ne sme biti vsiljiv in ne sme skopariti s smehom. Za telefonski marketing je pomembna zlasti notranja naravnanost.

Preberi več