Na gradbišču je zelo pomebna varnost. V ta namen je predpisana široka zakonodaja, med katerimi so zajeti tudi gradbeni odri in njihova konstrukcija. Dokumentacija za gradbene odre se mora nahajati na gradbišču. Ves čas mora biti prisoten kontrolni list odra. Ta zajema pregled postavitve, stabilnosti, kolikšna je višina in ograja. Prav tako morajo biti vsi gradbeni odri stabilni in trdni. Njihova širina mora biti najman 60 centimetrov. Včasih mora biti širina celo večja, če se izvaja drugačno delo, v vsakem primeru mora biti delavcu omogočeno najmanj 30 centimetrov prostora za gibanje.

Vsi gradbeni odri morajo imeti varnostno ograjo. Razdalje med posameznimi elementi, ki so postavljeni v horizontalo ne smejo biti narazen več kot 47 centimetrov. Običajno je potreben tudi zunanji varnostni rob, ki mora biti visok najmanj 15 centimetrov. Način dela je odvisen od višine samega opravila. Če je delo visoko več kot dva metra, se že lahko uporabljajo gradbeni odri ali različne letve. Pomebno je, da je delavec zaščiten pred padcem z višine. Poznamo lesene in kovinske odre. Vsi pa morajo ustrezati določenim standardom. Za sestavljanje kovinskih odrov lahko uporabimo samo ravne ploske, kis eveda ne smejo biti poškodovane. Jeklene palice morajo biti med seboj tesno povezane. Prav tako morajo biti vijaki dobro pritrjeni oziroma jih je potrebno priviti.

Vsi gradbeni odri morajo biti postavljeni v skladu z zakonodajo

Lahko so tudi samostoječi gradbeni odri. Vsi kovinski odri morajo biti ozemljeni, da ne pride do udara strele pri nevihti. Leseni odri so dovoljeni samo za izvajanje dela do 10 metrov oziroma za lažja opravila. Podaljševanje desk oziroma drogov ni dovoljeno, kar se v praksi pogosto dogaja. Prav tako je potrebno poskrbeti za stabilnost in vzdržljivost, da lesena deska ne poči. Vsi gradbeni odri se morajo postaviti pravilno v skladu z navodili proizvajalca, v kolikor gre za izdelan oder. Varnost ljudi pri delu je izrednega pomena, da ne pride do poškodbe. Za to je odgovoren delodajalec.